En morgon i november var marken täckt av vit fin snö. Den första snön för denna vinter. Det blir så tyst och stilla i naturen när snön har lagt sig. Dimman som kom på eftermiddagen  gjorde det ännu mer vilsamt med färre intryck. När den började lätta syntes solnedgångsljuset. Cykelvägen från busshållplatsen var plogad och det var lätt att gå längs med ängen vid vattenverket.