Svaneholms slott ligger strax utanför Skurup i södra Skåne inte långt ifrån Malmö och Lund. I mycket vackra omgivningar med ek och bokskog där Svaneholmssjön ligger alldeles nedanför slottsgården. Här finns också fina vandringsslingor runt sjön. Vi följde den blå slingan som är ca 2, 5 km lång och går längs med sjön, stundvis på breda spångar. Det fungerade väldigt bra att ta sig fram med rullstol längs denna slinga som mestadels är flack och har spångar med sarg. En mysig tur i alskogen längs sjön och stundtals in i den lummiga lövskogen.   Stigen är gammal och har använts av tidigare slottsherrar vid jakt, som har gett slingan dess namn, jaktstigen.

För att ta sig till naturereservaten Vassen, Hästhagen eller Norrskog, kan man följa den röda slingan som delsvis går längs jaktstigen. En slinga på ca 4 kilometer i mer kuperad mark.  Läs gärna mer om de olika slingorna slottets egen hemsida https://svaneholmsslott.se/    

 

 

 

Själva slottet bär på en spännande historia med flera personer som påverkat slottet på olika sätt. Berättelsen om Grevinnan Mathilde Hallenborg är väldigt levande berättat av ett brorsbarn som besökte henne. Grevinnan levde 1834 -1934 och slottet blev under hennes tid ett konstnärlig och kulturellt center. Läs gärna mer om henne på Svaneholmsslotts hemsida https://www.svaneholm.com/index.php?sida_id=99

En annan betydelsefulls person på Svaneholmsslott är friherren Rutger Macklean     https://www.svaneholm.com/index.php?sida_id=98

Han tillhörde en rörelse som kallades  fysiokraterna. ”De hävdade särskilt två punkter som grundläggande för all samhällsutveckling: att jorden ekonomiskt sett är den ursprungliga värdekällan och att allmän skolgång är basen för alla framtida sociala, kulturella eller tekniska förändringar.” Rutger Macklean startade två skolor för bland annat sina anställda och genomförde stora förändringar för bönder och torpare bland annat genom införandet av penninghushållning och avskaffande skyldigheten att göra dagsverk, en form av gratisarbete.