Naturreservatet Magnarps strandmarker.

Ett av Skånes 300 naturreservat och Ängelholms första kommunala reservat . Det startar efter  hästhagen som ligger vid hamnen i Magnarp  och vidare genom strandskogen och över heden till Vejbystrand.  Här finns trift, enesnår och vresrosor som blommar i maj -juni. Med lite tur så ser man hämpling och sånglärka – båda rödlistade arter och på havet kan man få se ejdrar.   Skåneleden går igenom naturreservatet. Man tar sig fram till fots då leden går över smala spångar stundvis och även över rötter och stenar.

    Blommande trift i april.

   Ejdrar i solglittret, april.

Ett säkert sommar tecken är när de vita stona betar i hästhagen i naturreservatet Magnarps strandmarker.

SMHI visade bilden på dessa hästar som söker lä  som dagens väderbild i ett av STV nyhetsprogram.

 

 

Vresrosor och ett solglittrande Skälderviken

med Kullaberg som bakgrund.

 

 

Solglitter över Skälderviken